Showlight is NEN 3140 inspectiebedrijf

inspectiebedrijf NEN 3140

NEN 3140 inspectiebedrijf: Wij zijn een gespecialiseerd onafhankelijk inspectiebedrijf voor NEN 3140. In verband met de veiligheid van uw collega’s, medewerkers en relaties en uw juridische aansprakelijkheid (denk ook aan uw ketenaansprakelijkheid) bent u, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren. Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren. Deze norm heeft betrekking op de inspectie van de elektrische installatie en elektrische apparaten. Vast opgestelde machines en apparaten laat u meenemen tijdens de keuring van de elektrische installatie. Bezit u verplaatsbare elektrische apparaten dan is het verplicht om deze jaarlijks te laten keuren. De frequenties voor de keuringen kunt u hier vinden. 
De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Niet alleen de arbo verplicht u om een NEN 3140-keuring uit te laten voeren. Ook verzekeraars kunnen u verplichten een NEN 3140-keuring, VIER inspectie en/of thermografische keuring uit te laten voeren. Het is belangrijk om aan de eisen van uw verzekeraar te voldoen op het gebied van de NEN 3140, aangezien veel verzekeraars schade niet of maar gedeeltelijk uitkeren als u niet kunt aantonen dat de NEN 3140 is geborgd en u de NEN 3140-keuring heeft laten uitvoeren. Wij helpen om aan de eisen van uw verzekeraar te voldoen en voeren de NEN 3140-keuring voor u uit. Na de keuring ontvangt u van ons een keuringsrapport en plaatsen wij een keurmerk op het (verplaatsbare) apparaat of installatie. Meer informatie over NEN 3140 inspecties en keuringen? Neem contact met ons op via 0246779322 of info@showlight.nl 

Share Button

Mobiele Radiostudio: 1 dag, 2 locaties

Hard Bass

Onze mobiele radiostudio werkte afgelopen dagen voor Optimaal FM tijden een locatie-uitzending van Spijkertijd vanuit Graafschap college in Doetinchem. Samen met de technici van Optimaal maakten we een personal configuratie zodat de omroep kon terugkijken op een geslaagde radio-uitzending. Na afloop van deze uitzending plaatsten wij de mobiele radiostudio in Gelredome voor B2S Radio. Dit internet-radiostation verwacht 1,5 miljoen luisteraars tijdens HardBass op zaterdagavond 2 februari. Kijk hier naar de videoteaser:

Share Button